07. octobre 2020 - 13:30 jusqu'à 17:00
Ucsia vzw, Antwerp
Partager sur:

De mens centraal: Europese waarden in het bedrijfsleven | mercredi, 07. octobre 2020

De coronacrisis heeft de pauzeknop van de economie ingedrukt, met alle rampzalige gevolgen vandien. Bedrijven sneuvelen, werkloosheidscijfers stijgen. Toch kan de crisis ook een kans zijn om onze prioriteiten fundamenteel te herdenken. Waartoe dient de economie? Wat is de waarde of ‘winst’ die een onderneming nastreeft? Voor welk doel willen wij werken?Een bedrijf is méér dan een geldmachine. Dat besef groeide sterk voor de coronacrisis: waardevol ondernemen was het nieuwe streven in veel Europese governance modellen. Maar wat zijn dat nu eigenlijk, ‘Europese waarden‘?In Europa heeft de filosofie van het personalisme een belangrijke invloed uitgeoefend op de vorming van Europese waarden. Het personalisme is een filosofische stroming in de lijn van het existentialisme en oorspronkelijk geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie. De stroming focust op waarden als gemeenschap, solidariteit, het common good en het belang van de menselijke persoon. Personalisme heeft een belangrijke invloed gehad op het bedrijfsleven, het ontstaan van de Europese Unie (via de founding fathers) en de Belgische politiek.Welke inspiratie kunnen we uit het personalisme halen om beter uit de coronacrisis te komen?Vier waardenthema’s kunnen worden geïdentificeerd. Deze thema’s hebben een ding gemeen: de waarde van de menselijke persoon staat voorop.Persoonlijke en professionele groei van de persoon

Solidariteit via participatief ondernemen en ecologische zorg

Engagement en verantwoordelijkheid voor de gemeenschap

Zingeving of spiritualiteit als bron van ondernemenTijdens dit evenement krijgen ondernemers het podium die de waarden van het personalisme centraal stellen en vertalen naar het hier en nu. Na een inleiding van Dries Deweer, specialist in personalisme, gaan diverse bedrijfsleiders met elkaar in gesprek over het belang van het herontdekken van belangrijke Europese waarden zoals deze in het personalisme tot uiting komen. Wat kunnen deze personalistische waarden concreet betekenen voor het bedrijfsleven? *** gaan Vlaamse CEO’s hier vandaag mee aan de slag? Waarom is dit vaak moeilijk? Wat zijn de feitelijke uitdagingen? En waar halen ze hun inspiratie om het vol te houden?Dit evenement is een samenwerking tussen de UCSIA-leerstoel Jef Van Gerwen, de Trends Leerstoel Economie van de Hoop en de Velge Leerstoel Europese Waarden.Meer informatie over locatie en inschrijven volgt binnenkort!