10. décembre 2019 - 13:00 jusqu'à 15:30
Partager sur:

Werken met een videotolk | atlas, integratie & inburgering Antwerpen | mardi, 10. décembre 2019

Heb je een tolk nodig voor een kort, informatief gesprek met je anderstalige cliënt?
Heb je nood aan een tolk voor een individueel oudercontact of wil je huiswerk bespreken met anderstalige ouders?
 
Voor deze situaties kan je binnenkort een videotolk inschakelen. Vanaf 14 oktober start Atlas sociaal tolken en vertalen met een aanbod videotolken. Werken met een videotolk levert veel voordelen op. Wist je dat:

videotolken ideaal is voor korte, informatieve gesprekken zoals een oudercontact?
je een videotolk al kan inzetten voor een gesprek van een half uur?
je bespaart op de verplaatsingskosten?
je over een ruimer aanbod aan talen en tolken beschikt?
je enkel een rustige plek met goede internetverbinding nodig hebt?

In deze infosessie ‘Werken met videotolk’ kom je te weten *** je een geslaagd videotolkgesprek kan voeren, en met welke technische en logistieke aspecten je rekening moet houden.