08. octobre 2020 - 10:00 jusqu'à 17:30
Kasteel De Schaffelaar, Barneveld
Partager sur:

Congres ICT & Overheid 2020 | jeudi, 08. octobre 2020

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan; een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Data worden losgekoppeld van werkprocessen en applicaties. Gegevens worden maar een keer opgeslagen en steeds bij die bron opgehaald. Common Ground stelt gemeenten in staat om hun dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren om daarmee op een flexibele manier in te kunnen spelen op maatschappelijke vraagstukken.Common Ground geeft gemeenten ruimten om sneller te innoveren, maakt minder afhankelijk van leveranciers en geeft burgers en ondernemers meer inzicht in wat er met hun gegevens gebeurt.De invoering en vormgeving van Common Ground gebeurt stapsgewijs, waarbij elke gemeente in eigen tempo de overstap kan maken.Inmiddels zijn de Common Ground ontwikkelingen in volle gang. Diverse gemeenten hebben cases lopen die met de Common Ground principes werken. Maar wat zijn nu de lessen uit de praktijk? *** komen we tot invoer van Common Ground. Waar staan we nu en welke weg moeten we nog gaan?Vragen die tijdens dit congres aan bod komen zijn:-Waar staan we met Common Ground?

-Wat heeft het tot dusver opgeleverd? En wat zijn de knelpunten en uitdagingen?

-Wat zijn voorbeelden van praktijkcases en wat werkte daarbij wel en wat niet?

-*** houd je grip op Common Ground projecten.

-*** laat je de transitie zo soepel mogelijk verlopen?

-En *** verklein je hierbij de kans op budgetoverschrijdingen?

-Wat is de rol van de leverancier?Binnenlands Bestuur organiseert het congres in samenwerking met de volgende partners: BMC, Schulinck, Validators, Universiteit Twente en Centric.