11. juillet 2020 - 13:00
West friesland, Lemmer
Partager sur:

Huachuma (San Pedro cactus) ceremonie VOL | samedi, 11. juillet 2020

< English below >VOL/FULLY BOOKEDLocatie: paradijs in West Friesland, vlakbij Hoorn.

Aanvangstijd: 13.00 uur

Eindtijd: de volgende dag 13.00 uur.

Je **** je aanmelden door een mailtje te sturen naar Nicole op email.Een Huachuma ceremonie is een krachtige manier om via een rustige, langzaam afdalende weg diep in verbinding te komen met jezelf, door alle lagen heen. Het ontsluiert eventuele belastende zware energieën die vastgehouden worden, maakt jouw issues inzichtelijk, onthult de oorsprong van problemen en wat je hieruit vooral ook praktisch **** leren. Door simpelweg te kijken, te zien en ervaren wat er in het hier en nu geopenbaard wordt, kun je jezelf hierin helen en bevrijden.

Huachuma opent je hart, geeft stilte in het denken, versterkt je zelfvertrouwen, verscherpt je intuïtie, helderheid en zintuiglijke waarneming en geeft je nieuwe inzichten *** in balans en harmonie te komen en te blijven.Huachuma is de spirit van de San Pedro cactus en vindt zijn oorsprong in Zuid-Amerika. Het wordt binnen de sjamanistische tradities als een heilige teacher/medicijnplant beschouwd en gebruikt om psychische, lichamelijke, emotionele en spirituele balans te herstellen.Wat zijn de effecten en wat kun je verwachten?

Na inname geeft dit plantmedicijn naast een diepe, zuiverende en helende werking ook een verdiepende beleving op verschillende energetische lagen, zowel emotioneel, mentaal als spiritueel.

Je komt in een lichte roes, waarin het plantmedicijn in jou precies die plekken aanraakt en gevoelens accentueert, die op dat moment de meeste aandacht nodig hebben. Het ego-denken wordt tijdelijk op een lager pitje gezet en daarmee komt er ruimte voor een diepere connectie met al wat is.De psychoactieve werking is minder visueel dan bij DMT/Ayahuasca of psylocybine(mushrooms) en ook fysiek zijn de effecten milder dan bij Ayahuasca. Je blijft ook prima in staat zelfstandig op te staan, te zitten/lopen/dansen en te praten, en je ligt niet zoals bij Ayahuasca lang met ogen dicht in je eigen visuele bubble. Huachuma kan je soms ook een soort ondertiteling van je Ayahuascareis geven.Huachuma is een rustige, zachtaardige, geduldige leraar. Maar wel een leraar die je de vragen blijft stellen waarop een antwoord nodig is. Net zo lang tot het antwoord tot je komt. En dát wat naar boven of in het licht moet komen, zal Huachuma ook naar boven brengen. Huachuma is daarin vasthoudend en zal je niet makkelijk loslaten. Een ceremonie kan dan ook, mede afhankelijk van het aantal keren dat je drinkt (2 à 3) zomaar 10-12 uur duren.

Huachuma wordt ook wel de Grootvader genoemd; warm, liefdevol, rustig en geduldig, maar tegelijk volhardend.Ceremonie

De ceremoniële reis vindt plaats rond het vuur. Bij slecht weer kunnen we ook naar binnen in de serre.

We reizen in kleine groepen, met een snelle opstart, zonder toeters en bellen. Gewoon Huachuma zijn werk laten doen, met jezelf en met elkaar in de groep. We spelen (live)muziek, bouwen stiltes en kleine rituelen in, als de energie erom vraagt.Wij zorgen voor een veilige, warme en fijne set & setting waarin jij je in alle vertrouwen volledig over **** geven aan de ervaring. Je bent omringd met liefde van ervaren begeleiders, die zelf met plantmedicijnen al vele innerlijke reizen hebben gemaakt en begeleidt. Als je het nodig hebt ondersteunen we je bij lastige stukken tijdens de reis.Tarief: 222 euro, all-in.

Aanvangstijd: 13.00 uur

Eindtijd: de volgende dag uiterlijk 13.00 uur

Locatie: een paradijs in West Friesland.Je **** je aanmelden door een mailtje te sturen naar Nicole op email.

Na aanmelding sturen we je een intakevragenlijst en bevestigings/voorbereidingsbrief met alle details.Voor vragen bel gerust met Nicole op 0624205439.

English:

HUACHUMA (San Pedro cactus) CeremonyThe Huachuma is the spirit of the San Pedro cactus and has its origins in South America. It is considered a sacred teacher / medicine plant within shamanic traditions and used to restore mental, physical, emotional and spiritual balance. It helps to awaken, heal and learn to see what gets in your way. In the right setting, respectfully and with the right intention, Huachuma brings you into a state of consciousness in which you can experience a deeper connection with yourself, your body and your own divine nature. Huachuma is a plant with special healing powers. It gives you a solid physical grounding, giving it a new dimension in being in the here and now.What are the effects and what can you expect?

After ingestion, this plant medicine not only provides a profound, purifying and healing effect, but also an in-depth experience on various energetic layers, both emotionally, mentally and spiritually.

You come in a slight intoxication, in which the plant medicine in you touches precisely those spots and accentuates feelings that require the most attention at that moment. Ego thinking is temporarily put on a lower level and makes space for a deeper connection.The psychoactive effect is less visual than with Ayahuasca or psylocybin (mushrooms) and the physical effects are also milder than with Ayahuasca. The active substance is masculin.

You also remain perfectly able to stand up independently, sit / walk and communicate and you do not lie for hours with eyes closed in your own bubble like with Ayahuasca.Huachuma is a calm, gentle, patient teacher. But a teacher who keeps asking you the questions that require an answer. Just until the answer comes.. And that which must come up or in the light, Huachuma will bring it up. Huachuma is persistent in this and will not let you go easily. A ceremony can take 10-16 hours, depending on the number of times you drink (2 to 3) and the quantities you take. Huachuma is therefore also called the Grandfather; warm, loving, calm and patient, and at the same time persistent.A Huachuma ceremony is a wonderful way to connect deeply with yourself and the divine through a calm, slowly descending road. It reveals any burdensome heavy energies that are being held, reveals personal issues, reveals the origin of problems and what you can learn from them. By simply looking, seeing and experiencing what is revealed in the here and the now, you can heal and free yourself in this. San Pedro opens your heart, gives silence in thought, strengthens your self-confidence, sharpen your intuition, clarity and sensory perception and gives you new insights on how to get and stay in balance and harmony.Ceremony

The ceremonial journey with this sacred plant medicine takes place around the fire. In bad weather we can go inside the glasshouse.

We journey in small groups, with a quick start and without too many bells and whistles. Just let Huachuma do his job together with you and the group.We provide a safe setting in which you can surrender to the experience in complete confidence. You will be surrounded by experienced guides. Where necessary, we support and help with the difficult parts during your inner journey.