22. juillet 2020 - 8:15
online, Online
Partager sur:

Seasons Avenue Fc vs Redsip Fc sân Bộ Công An | mercredi, 22. juillet 2020

• Đội mình mặc áo trắng quần đen

• Anh em ra sớm khởi động và tâm sự 18:45 - 19:00

• Tạm thời chỉ tiếp nhận thành viên tham gia Event trong group kín “SA Fc group giao lưu 2020”