14. octobre 2020 - 18:00
Pozemské nebePolní 9, 373 71 Rudolfov, Czech Republic, Rudolfov
Partager sur:

Bydlíme v souladu - Feng shui podle našich předků (volno) | mercredi, 14. octobre 2020

NOVĚ jako večerní seminář. Přihlásit se můžete pouze do celého cyklu.Jedinečná a ucelená metodologie Ireny a Stanislava Kovářových, jež vychází z dlouholetého studia v oblasti feng-shui, celostní medicíny, esoteriky, angeologie, teologie, prosociální výchovy a umění a historie, spojuje základní funkční principy feng-shui, Univerza a moudrosti našich předků do ucelené originální metodiky, která je plně funkční v našich podmínkách.Cílem kurzu:

Poznejme celostní zákony Univerza, které jdou napříč všemi věky i kulturami a které současný člověk opustil ke své vlastní škodě. Otevřeme se radosti z utváření prostoru. Pojďme společně nalézat zajímavé souvislosti mezi prostorem, člověkem, našimi myšlenkami, společenským děním a tradičními hodnotami.Témata, kterými se budeme na večerních setkáních zabývat:

Úvod do feng shui + základní pojmosloví

Principy univerza

Skutečná a takzvaná architektura

Energie Čchi, Jin a Jang

Barva v bytě

Bagua

Umění ve feng shui

Prvky pro umocnění feng shui

Cena: 350 Kč / setkání

Celkem 12 setkání, setkání na sebe navazují

Kurz pro ženy i muže

Bližší informace: https://www.pozemskenebe.cz/inpage/vecerni-bydlime-v-souladu-feng-shui/Kurzy pořádáme vždy od 6 osob, což výborně přispívá k dynamice týmu. Proto je nutné se na všechny jak celodenní, tak večerní kurzy hlásit a to vždy na email email či na tel.: 731 508 814.